Czasopismo naukowe „Światy Dźwięków” powstało w 2016 roku i wydawane jest przez Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jest to przestrzeń stworzona dla wszelkich zjawisk związanych z działalnością naukową, artystyczną, multimedialną i edukacyjną w dziedzinie muzyki. Celem czasopisma jest stworzenie możliwości publikacji, lecz także wymiany doświadczeń
i informacji pomiędzy środowiskami twórczymi, naukowymi i artystycznymi.
Redakcja czasopisma zaprasza do współpracy Autorów reprezentujących wszystkie dyscypliny sztuki muzycznej i nauk o muzyce.

Ponieważ muzyka pozostaje także w polu zainteresowań przedstawicieli innych sztuk
i nauk nie tylko humanistycznych, czasopismo stwarza możliwość prezentacji wyników badań o charakterze interdyscyplinarnym. Na łamach czasopisma zamieszczane są również recenzje oraz sprawozdania z wydarzeń muzycznych i naukowych.

Proponowana tematyka artykułów to: analiza i interpretacja dzieła muzycznego i jego kontekstów, problemy wykonawcze muzyki wokalnej i instrumentalnej, zagadnienia dotyczące życia muzycznego, z zakresu pedagogiki muzycznej i  psychologii muzyki,
związki muzyki z literaturą oraz innymi dziedzinami sztuki i nauki. 
Czasopismo będzie ukazywać się w formie internetowej w trybie półrocznym w wersji elektronicznej celem promowania otwartego i bezpłatnego dostępu do wiedzy.

 

 

okladkaNumer 1 / 2016